O mnie

sarzynski_zdjecie1

Nazywam się Konrad Sarzyński. Jestem doktorantem na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pochodzę z Rybnika. W wolnych chwilach lubię czytać fantastykę i thrillery, fotografuję oraz próbuję stworzyć własną powieść.

 

 

Publikacje naukowe

 • K. Sarzyński, Bring Your Own Device (BYOD) – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa?, „Organizacja i Zarządzanie, nr 36, 2016, s. 67-80.
 • K. Sarzyński, Zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin zaliczanych do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, „Świat Nieruchomości”, nr 97, 2016, s. 9-16.
 • K. Sarzyński, Semiurbanizacja w Polsce i jej implikacje w pierwszej połowie XXI wieku [w:] Innowacje XXI wieku. Wyzwania, trendy, problemy, K. Hronowska, P. Płyś (red.), Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, ISBN 978-83-65173-58-4, s. 101-114.
 • K. Sarzyński, American Dream po krakowsku – studium zjawiska inwestycji w zabudowie szeregowej na terenie gminy Wieliczka [w:] Współczesne problemy ekonomii, finansów, towaroznawstwa i zarządzania, S. Zimoląg, A. Śliwa (red.), Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-939536-1-5, s. 91-102.
 • K. Sarzyński, Założenia polskiej polityki prorodzinnej na przykładzie programów Rodzina na swoim i Mieszkanie dla Młodych [w:] Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych Homo Politicus edycja 2014 (nr 3), Kraków 2014, s. 43-55. (dostępny tutaj)
 • K. Sarzyński, Komercyjne wykorzystanie projektów open source w perspektywie polskiej gospodarki [w:] Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym,
  A. Krzysztofek i A. Przybyłki (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-25-9, s. 281-288.
 • S. Wiercioch, K. Sarzyński, Wybrane przykłady niedopasowania popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w Polsce [w:] „Wyzwania współczesnej Ekonomii, Finansów, Towaroznawstwa i Zarządzania”, P. Zygulski (red.), Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-931384-4-9, s. 35-50.

Działalność naukowa

 • redakcja zeszytów naukowych i publikacji Koła Nauk Politycznych Homo Politicus:
  • Wyzwania drugiej dekady XXI wieku, K. Sarzyński (red.), Koło Nauk Politycznych Homo Politicus, Kraków 2015, dostępny tutaj,
  • edycja 2014 (nr 3) – opublikowany 3 września 2014, dostępny tutaj,
  • edycja 2013 (nr 2), opublikowany 11 września 2013, dostępny tutaj,
 • Udział w Uroczystej Sesji Referatowej Rady Kół Naukowych „Innowacje w XXI wieku – wyzwania, trendy, problemy” (25.11.2015) z referatem Semiurbanizacja w Polsce i jej implikacje w pierwszej połowie XXI wieku,
 • wyróżnienie za referat Sarmatyzm po amerykańsku – źródła semiurbanizacji w idei sarmatyzmu i American Dream wygłoszony na konferencji „Rynek mieszkaniowy: wczoraj – dziś – jutro” (Kraków, 17-18 listopada 2015),
 • członek Komitetu Organizacyjnego i redaktor naukowy publikacji pokonferencyjnej – Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Organizacja Państw Amerykańskich – jedność kontynentalna czy dominacja USA?
  • Organizacja Państw Amerykańskich – jedność kontynentalna czy dominacja USA?, K. Sarzyński (red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
 • wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „BRICS – kwintet czy pięciu solistów?” – 3 kwietnia 2014, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • konsultacja edytorska tomu pokonferencyjnego BRICS – kwintet czy pięciu solistów?,
  E. Kuchta (red.), wyd. Fundacja GAP, Kraków 2014, ISBN 978-83-938313-4-0,
 • Udział w Uroczystej Sesji Referatowej Rady Kół Naukowych (13 marca 2014) – autorstwo referatu American Dream po krakowsku – studium zjawiska inwestycji w zabudowie szeregowej na terenie gminy Wieliczka [w trakcie publikacji].
 • III miejsce na Sesji Referatowej Rady Kół Naukowych w 2012 roku – współautorstwo referatu Wybrane przykłady niedopasowania popytu i podaży na rynku mieszkaniowym w Polsce [patrz publikacje].
 • szef zespołu badawczego zajmującego się poglądami młodych ludzi, działającego w ramach KNP Homo Politicus przy Katedrze Nauk Politycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (maj 2012 – październik 2013).

Przynależność do organizacji i pełnione funkcje

 • członek redakcji kwartalnika Świat Nieruchomości (od 2016 roku)
 • członek Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” (od 2011 roku)
 • wiceprezes ds. naukowych Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” (od 2012 roku)
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2014 roku)

 

Wykształcenie

 • 2013-2015: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia II stopnia na kierunku Ekonomia (specjalność gospodarowanie nieruchomościami)
 • 2013-2014: Politechnika Krakowska – studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości
 • 2010-2013: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia I stopnia na kierunku Ekonomia (specjalność gospodarowanie nieruchomościami)
 • 2007-2010: II Liceum Ogólnokształcące w Rybniku – profil matematyczno-fizyczny
 • Posted on 27. lutego 2012
 • Written by Konrad
Możliwość komentowania O mnie została wyłączona

Comments are closed.